Projekt 2016 - Cyklostezka plná zážitků

Stanovené cíle projektu

Projekt "Rozvoj, podpora a propagace cykloturistiky v Olomouckém kraji, MORAVSKÁ STEZKA, cyklostezka plná zážitků," je zaměřen na další kroky vedoucí k posílení povědomí o cyklostezce s využitím efektivní, pravidelné a cílené marketingové propagace v relaci na zvýšení zájmu o cestovní ruch a jeho cílený rozvoj v regionu Olomouckého kraje. Dále projekt počítá s realizací kroků, které povedou k rozvoji vlastní cyklostezky v části Olomouckého kraje a to v oblasti jejího značení, a také zhodnocení umístěných mapových podkladů na trase v Olomouckém kraji. Na základě výše uvedených dílčích směrů/kroků, byly pro realizaci projektu stanoveny následující cíle.

1. Efektivní propagace a marketing
Pro kvalitní propagaci cyklostezky nejen jako jedné ze zajímavých součástí turistické nabídky regionu Olomouckého kraje, ale pro propagací turistických míst a cílů, a nabízených služeb v oblasti cestovního ruchu, dojde k převzetí stávajících webových stránek cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA. U webových stránek bude provedena aktualizace vlastních informací o stezce, o zajímavých turistických místech, a také o poskytovatelích služeb v oblasti gastronomie a pohostinství, v oblasti poskytovatelů ubytovacích služeb, doplňkových služeb v oblasti cestovního ruchu – např. půjčovny kol, koloběžek, opravny kol, apod., turistická
informační centra. Dále budou webové stránky přinášet pravidelné informace o pořádaných kulturních, sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí, které budou spojené s cyklostezkou a jeho okolím. Webové stránky také nabídkou pravidelně aktualizovanou Fotogalerii z různých míst nebo z pořádaných akcí, a to jak od provozovatelů webu, tak i od přispěvatelů z řad návštěvníků
cyklostezky.

Pro jednotné vnímaní a prezentaci cyklostezky jako cyklostezky s jednoznačně identifikovatelnou tváří bude vytvořeno nové logo.

Jako další významné nástroje propagace projektu budou vytvořeny propagační materiály:
(cyklo)turistické mapy a drobné propagační předměty.
Uvedené propagační materiály budou distribuovány do informačních center, do partnerských měst a obcí, turistických míst v lokalitě stezky, poskytovatelům služeb – hotely, drobná ubytovací zařízení restaurace, kavárny, apod., které se nachází v lokalitě cyklostezky v regionu Olomouckého kraje.

Propagace projektu bude dále zajištěna pomocí aktualizovaných webových stránek, sociálních sítí (Facebook, Twitter), regionálním tiskem, TV a rádii.

V rámci propagačních aktivit bude Olomoucký kraj (jakožto finanční partner projektu) požádán o udělání záštity nad realizovaným projektem.

V části propagace je také předpokládáno posílení prezentace a zapojení zařízení v oblasti cyklostezky v projektu Cyklisté vydáni v cykloprůvodci, spolupráce s komerčními vydavateli (cyklo)turistických map a průvodců, spolupráce s Klubem českých turistů, účast na pořádaných veletrzích cestovního ruchu a cyklistiky, spolupráce s partnery při pořádání zábavně-vzdělávacích akcích.

Pro propagaci bude také využito regionálních médií – tisk, rádio, TV.

2. Doplnění a obnova stávajícího značení cyklostezky
V části rozvoje cyklostezky, jako subjektu "cestovního ruchu, bude provedeno doplnění stávajícího značení, v částech, kde značení již nebude vyhovující a odpovídající, bude Rozvoj, podpora a propagace cykloturistiky v Olomouckém kraji MORAVSKÁ STEZKA, cyklostezka plná zážitků Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů DT č. 4 – Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava" provedena jeho obnova. Realizace bude probíhat na základě mapování aktuálního značení po celé délce stezky (cca 179 km).

3. Revize stavu mapových tabulí na trase v Olomouckém kraji
V rámci kroků vedoucích k rozvoji cyklostezky bude provedena revize/terénní šetření stavu mapových tabulí, které jsou v současné době umístěnyí na trase v Olomouckém kraji. Na základě provedené revize bude zpracován návrh na odstranění zjištěných závad na konstrukci strojů, aktualizaci instalovaných map, případně doplněná na uzlových místech vedení stezky.

Výstupy projektu
V souladu se stanovenými cíli projektu budou realizovány následující výstupy:
• Aktualizace webových stránek a jejich pravidelná údržba a správa
• Jednotné logo
• Propagační materiály: cykloturistické mapy, drobné propagační předměty
• Doplnění a obnova stávajícího značení cyklostezky
• Revize stavu mapových podkladů na trase stezky a návrh na odstranění zjištěných závad,
  aktualizaci instalovaných map, příp. doplnění na uzlových místech vedení stezky.

 

Tento projekt je realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje.

Provozovatelem webu je Moravská stezka z.s.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením spolku Moravské stezky a s uvedením zdroje.

   

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Tento projekt je realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje a Zlínského kraje.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS